PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI I POCZ�TKI PA�STWA POLSKIEGO
Krzy�acy Henryka Sienkiewicza � prawda i fikcja
dzieje.pl Imperium Romanum Muzeum Historii Pols Muzeum II Wojny Światowej Muzeum Pałac w Wilanowie NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE PTH Zamek Królewski w Warszawie 
Polub nas na Facebook'u
ekiosk.pl

Mówią Wieki 10/2020

tylko
8.50 zł

DOSTʘPNE NA:
Win, iPad, Android

pobierz obrazy

Heretycy i Inkwizytorzy

Edward Potkowski

Bat na heretyków

Kościół katolicki już od XI wieku zwalczał ruchy heretyckie. Od początku metody walki z odstępcami wiary, nauki Kościoła i kultu były drakońskie: więzienie, wygnanie, konfiskata majątku, pozbawianie życia. Ponieważ rozbijanie jedności Kościoła traktowano jako przestępstwo godzące w porządek społeczny i prawny naturalnym sojusznikiem kurii papieskiej była władza świecka: prawodawstwo traktowało herezję jako obrazę majestatu.


Opis:

Systematyczną walkę z heretykami podjął papież Aleksander III, który podczas synodu w Tours w 1163 roku nakazał biskupom i księżom ich bezwzględne zwalczanie. Ponadto uznał, że każdy feudał miał obowiązek wspierania Kościoła w tym zbożnym dziele. Kolejni papieże w XII i XIII wieku wprowadzali do kodeksu prawa kanonicznego dalsze antyheretyckie zapisy. W ten sposób powstała scentralizowana i stała instytucja sądów inkwizycyjnych z określoną hierarchią i procedurami śledczo-sądowymi. Dzieje inkwizycji przedstawia Edward Potkowski w książce Heretycy i inkwizytorzy. W połowie XIII papież Innocenty IV bullą Ad extirpanda zezwolił sądom inkwizucyjnym na stosowanie tortur w celu zmuszenia heretyków do przyznania się winy oraz wydania współwyznawców. Nie trzeba dodawać, że w niezliczonych wypadkach tego rodzaju represje stosowano na oślep, nierzadko chcąc w ten sposób załatwić osobiste porachunki lub zlikwidować politycznych oponentów Kościoła. Najbardziej aktywnymi inkwizytorami byli m.in. Jan z Vicenzy, który w swojej krótkiej karierze zdołał doprowadzić na stos 60 patrycjuszy, Piotr z Werony – przez dwie dekady działający w północnych Włoszech, oraz Rainier Sacconi i Wilhelm  Imbert z Paryża, wielki inkwizytor Francji i słynny pogromca templariuszy. W Niemczech tropieniem heretyków odznaczyli się Konrad z Marburga oraz Henryk Insistoris i Jakub Sprenger, w Hiszpanii zaś – zwłaszcza po zjednoczeniu Kastylii i Aragonii w XV wieku – Tomasz Torquemada. Ich działalność i nie tylko interesująco przedstawia autor książki.         

 

Edward Potkowski

Heretycy i Inkwizytorzy

Warszawa 2011

Bellona SA


dodano: 2012-01-07


Kalendarium

18 października 1815: utworzenie Wolnego Miasta Krakowa (Rzeczypospolitej Krakowskiej) - państewko utworzone na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego znajdowało siępod wspólnym zarządem Rosji, Prus i Austrii

Bieżący numer

05 październik 2020
nr 10 (732)

Prenumerata  | Reklama  | Kontakt

Zamknij X

Błąd wczytywania.

Zamknij X