PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI I POCZ�TKI PA�STWA POLSKIEGO
Krzy�acy Henryka Sienkiewicza � prawda i fikcja
dzieje.pl Imperium Romanum Muzeum Historii Pols Muzeum II Wojny Światowej Muzeum Pałac w Wilanowie NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE PTH Zamek Królewski w Warszawie 
Polub nas na Facebook'u
ekiosk.pl

Mówią Wieki 11/2020

tylko
8.50 zł

DOSTʘPNE NA:
Win, iPad, Android

pobierz obrazy

Oficyna Wydawnicza „Mówią wieki” sp. z o. o.

Ul. Plac Europejski 3 lok. 430

00-844 Warszawa

mowiawieki@mowiawieki.pl

tel./fax: 22 457 03 86

Przedstawiciel wydawnictwa:

Mateusz Borucki - specjalista do spraw promocji i reklamy

Kom. 506 350 326

mborucki@mowiawieki.pl

 

Wydawnictwo książkowe.

 

Inicjatorem założenia Oficyny Wydawniczej „Mówią wieki” w 1991 roku był ś.p. prof. Stefan Meller. Głównym celem jej powstania było wznowienie wydawania Magazynu Historycznego „Mówią wieki” , ale od samego początku istnienia Oficyna wydawała książki, w tym także publikacje naukowe. Wydawnictwo specjalizuje się w wydawaniu książek o tematyce historycznej, ale ma też w swoim dorobku edycje prac z zakresu historii sztuki, historii prawa i podręczniki akademickie. Osobny dział stanowią nieznane dotąd pamiętniki polskie, które wydajemy w nowym opracowaniu naukowym.

 

Od początku bieżącego roku nasze publikacje są sukcesywnie umieszczane online w bazie RCIN w wolnym dostępie. Stałymi współpracownikami naszej Oficyny są pracownicy naukowi UW, UKSW, SGH, UMK, UJ i PAN, co zapewnia najwyższy poziom merytoryczny publikacji. W zakresie tłumaczeń prac naukowych współpracujemy przede wszystkim z francuskim wydawnictwem Armand Collin. Staramy się również upowszechniać dorobek naukowy polskich historyków na łamach „Mówią wieki”, gdzie co miesiąc prof. Maciej Janowski omawia wybrane publikacje innych wydawnictw. Większość tekstów publikowanych na łamach naszego czasopisma jest autorstwa naukowców, którzy w popularnej formie prezentują swe ustalenia badawcze . Otrzymanie punktacji pozwoli rozwinąć tę współpracę i zachęcić szerszy krąg czytelników do sięgnięcia po specjalistyczne lektury.   

 

W miarę swych możliwości edytorskich staramy się dbać o rozwój badań historycznych. Oficyna Wydawnicza „Mówią wieki” wydaje głównie publikacje naukowe i popularno-naukowe z dziedziny nauk historycznych, spełniające najwyższe standardy oryginalnych prac naukowych i edycji źródłowych, mające istotne znaczenie dla kultury narodowej. Dochowanie tych założeń gwarantuje  prowadzone przez zespół ds. publikacji naukowych pod kierunkiem prof. Michała Kopczyńskiego postępowanie kwalifikacyjne i procedura recenzyjna (zobacz klikając  tutaj), dbałość o najwyższy standard prac redakcyjnych i przygotowania książki do druku. Przestrzegamy bezwzględnie zasad wydatkowania środków publicznych. Stosujemy w praktyce i promujemy wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Więcej o etyce publikacyjnej zobacz klikając  tutajCzęść publikacji oficyny wydawniczej „Mówią wieki”, wraz z recenzjami wydawniczymi znajduje się poniżej.


Andrzej Wyrobisz

Studia o kulturze i społeczeństwie w nowożytnej Europie.

format a5, ss.568

ISBN: 978-8-386156-89-4

Recenzja

 

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na systemy ochrony praw człowieka oraz międzynarodowe prawo karne i humanitarne.

Redakcja naukowa: Elżbieta Karska

foramt b5, ss. 368

Oficyna Wydawnicza „Mówią wieki” 2013

ISBN: 978-8-386156-82-5

Recenzja

 

Mieczysław Grudziński

Zapis. Literatura polska bez cenzury 1977-1982.

format b5, ss. 228

Oficyna Wydawnicza „Mówią wieki” 2015

ISBN: 978-8-386156-74-0

Recenzja

 

Michał Kopczyński

Historia gospodarcza ciała. Studia z dziejów biologicznego standardu życia na ziemiach polskich.

format b5, ss.214

Oficyna Wydawnicza „Mówią wieki” 2018

ISBN: 978-8-386156-20-7

Recenzja

 

Kalendarium

23 listopada 1793: W Grodnie zakończył obrady ostatni sejm Rzeczypospolitej. Zatwierdzono na nim traktaty rozbiorowe i wieczysty sojusz z Rosją. Podczas obrad sterroryzowani przez wojska rosyjskie posłowie nie zabrali głosu (dlatego sejm grodzieński nazywany jest “niemym”), co poseł krakowski, targowiczanin Józef Ankwicz uznał za zgodę na drugi rozbiór Polski .

Bieżący numer

16 listopad 2020
nr 11 (733)

Prenumerata  | Reklama  | Kontakt

Zamknij X

Błąd wczytywania.

Zamknij X