Gospodarka wojenna XX wiek
PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI I POCZ�TKI PA�STWA POLSKIEGO
Historia Polski i Brazylii
Polub nas na Facebook'u
ekiosk.pl

Mówią Wieki 6/2022

tylko
8.50 zł

DOSTʘPNE NA:
Win, iPad, Android

pobierz obrazy

Witamy na stronie Fundacji Mówią wieki.

Cel Fundacji

Celem Fundacji jest działalność naukowa, oświatowa i kulturalna, szczególnie w zakresie popularyzacji historii i innych nauk humanistycznych, wspierania przedsięwzięć badawczych, wydawniczych i edukacyjnych oraz propagowania wartości patriotycznych.

 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie niezarobkowych działań zmierzających do popularyzacji wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, szczególnie historii.
  2. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
  3. Organizowanie konferencji i seminariów związanych tematycznie z celem Fundacji.
  4. Organizowanie konkursów i plebiscytów oraz ustanawianie stypendiów i nagród.
  5. Dofinansowanie wydawania książek z zakresu nauk humanistycznych, szczególnie historii.
  6. Popularyzację wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, szczególnie historii, i propagowanie wartości patriotycznych w mediach.
  7. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celu działania Fundacji.

 

 

 

Fundacja Mówią wieki

Adres

Ulica Tylżycka 11/51

Warszawa 01-656

NIP 525-272-57-51

 

Statut fundacji do pobrania tutaj

 

 

Projekty Zrealizowane przez Fundację „Mówią wieki”:


Książka: Wojny polsko-kozackie

Autorzy: Tomasz Bohun, Dariusz Milewski

 

© copyright Tomasz Bohun i Dariusz Milewski & Fundacja „Mówią wieki” 2018

 

Zamysłem autorów jest przedstawienie dziejów prawie dwustuletnich zmagań polsko-kozackich w formie przystępnej dla czytelnika, miłośnika historii, ale też dla odbiorcy pragnącego pogłębić wiedzę, bo książka zawiera aneksy z tłumaczonymi po raz pierwszy na język polski dokumentami z epoki.

 

Wojny polsko-kozackie kryją nadal wiele zagadek, ponadto ciążą na nich długie lata wzajemnych uprzedzeń i mitów, zaciemniających prawdziwy obraz i przebieg zdarzeń. Obie strony konfliktu posługiwały się własną propagandą, pokazując powstania kozackie z reguły albo jako bunty swawolnych rozbójników przeciw legalnej władzy (narracja polska), albo jako zrywy narodowowyzwoleńcze przeciw polskim i katolickim ciemięzcom (przekaz ukraiński). Mylne wyobrażenia o rzeczywistości historycznej na Ukrainie w XVI‒XVIII w. do tej pory skutecznie uniemożliwiają szerokim kręgom społeczeństwa polskiego poznanie i zrozumienie tak długo trwających zmagań z Kozaczyzną. Mamy nadzieję, że ta publikacja zmieni ten stan rzeczy.

Michał Kopczyński, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny „Mówią wieki”.

 

Sprzedaż wysyłkowa:

Cena 19,99 zł(w tym 5% VAT i koszt wysyłki na terenie Polski)

Zamówienia prosimy kierować na adres mailowy:

Prenumeratamw@gmail.com

 

 

Dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 


Książka: Smoleńsk 1654

Autor: Andrzej Haratym

 

©copyright Andrzej Haratym&Fundacja „Mówią wieki” 2018

 

Wkroczeniem wojsk moskiewskich na terytorium Rzeczypospolitej w roku 1654 rozpoczęła się

długotrwała i krwawa wojna. Kluczową operacją było oblężenie Smoleńska, zwanego bramą do Litwy.

Autor nie ogranicza się do opisu tego starcia, lecz sięga też do czasów wcześniejszych. Tę publikację

polecamy Czytelnikom, którzy chcą pogłębić wiedzę o tej epoce.

 

Uważam książkę Andrzeja Haratyma za rozprawę ważną badawczo, wnoszącą dużo nowych ustaleń i

interpretacji do naszej wiedzy o zmaganiach Rzeczypospolitej z Moskwą w latach 1654- 1667.

Prof. dr hab. Andrzej Rachuba, IH PAN

 

Sprzedaż wysyłkowa:

Cena 19,99 zł(w tym 5% VAT i koszt wysyłki na terenie Polski)

Zamówienia prosimy kierować na adres mailowy:

Prenumeratamw@gmail.com

 

Dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Kalendarium

24 czerwca 1976: ogłoszenie przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżek cen żywności, które stało się przyczyną protestów robotniczych.

Bieżący numer

06 czerwiec 2022
nr 6 (755)

Prenumerata  | Reklama  | Kontakt

Zamknij X

Błąd wczytywania.

Zamknij X