Pierwsza Rzeczpospolita i Rosja
PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI I POCZ�TKI PA�STWA POLSKIEGO
Krzy�acy Henryka Sienkiewicza � prawda i fikcja
Polub nas na Facebook'u
ekiosk.pl

Mówią Wieki 7/2021

tylko
8.50 zł

DOSTʘPNE NA:
Win, iPad, Android

pobierz obrazy

Kalendarium na październik

1 października 1800: traktat z San Ildefonso – Hiszpania oddaje Francji zachodnią Luizjanę

2 października 1940: hitlerowskie władze okupacyjne utworzyły getto warszawskie - informację ogłoszono 12 października przez megafony uliczne

3 października 1990: przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec nastąpiło na mocy porozumienia z 12 września 1990 roku (na tzw. konferencji dwa plus cztery), podpisanego przez NRD i RFN oraz Francję, Wielką Brytanię, USA i ZSRR

4 października 1790: zmarł prezydent Warszawy Jan Dekert, organizator tzw. czarnej procesji przedstawicieli 141 miast królewskich, która 2 grudnia 1789 roku wręczyła Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu petycję z żądaniem przyznania praw politycznych mieszczaństwu

5 października 1910: w rezultacie rewolucji i ucieczki króla Manuela II do Wielkiej Brytanii w Portugalii proklamowano republikę

6 października 105 p.n.e.: bitwa pod Arausio – Cymbrowie i Teutonowie zadali klęskę Rzymianoom. Porażka ta zaowocowała reformą armii rzymskiej dokonaną przez konsula Gajusza Mariusza

7 października 1620: w czasie odwrotu spod Cecory pod Mohylowem zginął z trak Turków hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski

9 października 1920: tzw. bunt Żeligowskiego: oddziały podległe gen. Lucjanowi Żeligowskiemu "zbuntowały się" i zajęły Wileńszczyznę, którą później przyłączono do Polski. Akcję przeprowadzono na rozkaz marszałka Piłsudskiego

10 października 1410: pod Koronowem chorągwie polskie pod dowództwem Sędziwoja z Ostroroga i Piotra Niedźwiedzkiego pokonały Krzyżaków dowodzonych przez Michała Küchmeistra

12 października 1920: W Rydze podpisano zawieszenie broni w wojnie polsko-sowieckiej (weszło w życie 18 października)

13 października 1770: konfederaci barscy uchwalili detronizację króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

14 października 1660: Początek bitwy pod Cudnowem. W wyniku trwających do 2 listopada zmagań zawarto tzw. ugodę cudnowską: armia rosyjska złożyła broń, a Rosja miała oddać Rzeczypospolitej m.in. Kijów, Perejasław, Niżne i Czernihów oraz zapłacić 300 tys. talarów okupu

15 października 1805: zwycięstwo wojsk francuskich cesarza Napoleona I nad austriackimi pod Ulm

16 października 1925: Belgia, Francja, Wielka Brytania i Niemcy zawarły w Locarno tzw. pakt reński, gwarantujący nienaruszalność niemieckich granic na zachodzie

18 października 1815: utworzenie Wolnego Miasta Krakowa (Rzeczypospolitej Krakowskiej) - państewko utworzone na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego znajdowało siępod wspólnym zarządem Rosji, Prus i Austrii


Kalendarium

16 października 1925: Belgia, Francja, Wielka Brytania i Niemcy zawarły w Locarno tzw. pakt reński, gwarantujący nienaruszalność niemieckich granic na zachodzie

Bieżący numer

01 wrzesień 2021
nr 7 (745)

Prenumerata  | Reklama  | Kontakt

Zamknij X

Błąd wczytywania.

Zamknij X