Pierwsza Rzeczpospolita i Rosja
PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI I POCZ�TKI PA�STWA POLSKIEGO
Krzy�acy Henryka Sienkiewicza � prawda i fikcja
Polub nas na Facebook'u
ekiosk.pl

Mówią Wieki 11/2020

tylko
8.50 zł

DOSTʘPNE NA:
Win, iPad, Android

pobierz obrazy

dodano: 2020-09-07

Archiwum

Mówią Wieki

Nr 9 (731)

W NUMERZE:
TELEGRAF HISTORYCZNY
TELEGRAF HISTORYCZNY
- 4

ROZMOWY „MÓWIĄ WIEKI”
O POLSCE W NIEMCZECH. ROZMOWA Z DR. PETEREM OLIVEREM LOEWEM
- 7

PO WOJNIE
ZANIM POWSTAŁA NRD. POLSKA – NIEMCY WSCHODNIE 1945–1949
Jerzy Kochanowski - 10
NIECHĘĆ W CZTERECH AKTACH. O STOSUNKACH MIĘDZY PRL A NRD
Tytus Jaskułowski - 14

PROPAGANDA
OBRAZ NIEMCÓW I NIEMIEC W POLSCE LUDOWEJ
Joanna Wojdon - 18
POWSTANIE LUDOWE W NRD W CZERWCU 1953 ROKU
Krzysztof Ruchniewicz - 22

PRZEMIESZCZENIA LUDNOŚCI
UCIECZKA, WYPĘDZENIE CZY PRZYMUSOWE WYSIEDLENIE? O WYSIEDLENIACH NIEMCÓW Z POLSKI W LATACH 1945–1950
Rafał Żytyniec - 26
TĘSKNOTA ZA UTRACONYM DOMEM. ŚLĄZACY W RFN
Marcin Joachim Wiatr - 31
DZIECI UCIEKINIERÓW, ZDRAJCY OJCZYZNY I PROFESJONALIŚCI NA KONTRAKTACH. POLSCY PIŁKARZE W NIEMCZECH
Dariusz Wojtaszyn - 35

GOSPODARKA
NIEMIECKI CUD GOSPODARCZY LAT 1950–1960
Klaus Ziemer - 40
MIĘSO NASZE POWSZEDNIE – SPOŻYCIE MIĘSA W POLSCE, NRD I RFN PÓŁ WIEKU TEMU
Jakub K. Sawicki - 44

POJEDNANIE I POROZUMIENIE
WOJNA Z POLSKĄ W TLE. NIEMIECKI KRAJOBRAZ PAMIĘCI O DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ
Peter Oliver Loew - 48
INICJATYWY ZMIERZAJĄCE DO POJEDNANIA POLSKO-NIEMIECKIEGO
Dominik Pick - 52
NIE TYLKO LIST BISKUPÓW. POCZĄTKI POJEDNANIA POLSKO-NIEMIECKIEGO
Robert Żurek - 56
KŁOPOTLIWA GRANICA
Tomasz Markiewicz - 60
POLITYKA SPD WOBEC POLSKI W LATACH 1945–1989
Friedhelm Boll - 64

SOLIDARNOŚĆ I LATA OSIEMDZIESIĄTE
SOLIDARNOŚĆ Z POLAKAMI W PACZKACH Z NIEMIEC. ZACHODNIONIEMIECKA POMOC HUMANITARNA W LATACH OSIEMDZIE
Barbara Cöllen - 68
PONAD MURAMI – KONTAKTY DYSYDENTÓW Z PRL I NRD
Łukasz Jasiński - 72

KSIĄŻKI STARE I NOWE
EMOCJE: DOBRE I ZŁE (GŁÓWNIE ZŁE)
Maciej Janowski - 78

„LUDZIE I PIENIĄDZE: 1794–1914”
GÓRNY ŚLĄSK W OKRESIE INDUSTRIALIZACJI
Miłosz Skrzypek - 73
RELIGIA, JĘZYK, NARÓD, KLASA. RZECZ O POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NA GÓRNYM ŚLĄSKU
Miłosz Skrzypek - 77


Kalendarium

7 marca 1876: Alexander Graham Bell zdobył patent na urządzenie nazwane przez niego telefonem.

Bieżący numer

27 listopad 2020
nr 11 (734)

Prenumerata  | Reklama  | Kontakt

Zamknij X

Błąd wczytywania.

Zamknij X