Pierwsza Rzeczpospolita i Rosja
PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI I POCZ�TKI PA�STWA POLSKIEGO
Krzy�acy Henryka Sienkiewicza � prawda i fikcja
Polub nas na Facebook'u
ekiosk.pl

tylko
8.50 zł

DOSTʘPNE NA:
Win, iPad, Android

pobierz obrazy

dodano: 2021-06-07

Archiwum

Mówią Wieki

Nr 4 (741)

W NUMERZE:
TELEGRAF HISTORYCZNY
TELEGRAF HISTORYCZNY
- 4

FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ
ANIMATORKA DOBREGO SĄSIEDZTWA FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ 1991–2021
Tomasz Markiewicz - 6

TEMAT MIESIĄCA: GRANICA POKOJU POLSKA–NIEMCY
DZIEŁO TRAKTATOWE” Z LAT 1990–1991 WYZNACZNIKIEM RELACJI POLSKO-NIEMIECKICH
Krzysztof Ruchniewicz - 8
ZANIM NIEMCY STALI SIĘ „ZŁYMI” NIEMCAMI
Paweł Żmudzki - 12
WESELE W LANDSHUT, CZYLI JAGIELLONKI WYDANE DO NIEMIEC
Peter Oliver Loew - 17
„WMIESZKANI” POLACY, CZYLI O NIEMIECKIM WKŁADZIE DO KULTURY STAROPOLSKIEJ
Igor Kąkolewski - 21
GADAŁ JAK NIEMIEC Z POLAKIEM W XVI–XVIII WIEKU
Edmund Kizik - 26
KIM PAN BYŁ, ALBRECHCIE HOHENZOLLERN?
Jacek Wijaczka - 30
GRANICA POKOJU? Z DZIEJÓW STOSUNKÓW POLSKO-NIEMIECKICH OD POŁOWY XIV DO POŁOWY XVIII WIEKU
Igor Kąkolewski - 34
SAKSONIA JAKO „DOBRA CIOTKA” POLAKÓW. CZTERY ZAPOMNIANE ROZDZIAŁY DZIEJÓW POLSKO-SASKICH W XIX WIEKU
Igor Kąkolewski - 39
ŚLĄSKI TRAKTAT HORSTA BIENKA
Marcin Joachim Wiatr - 43
GÜNTER GRASS – GDAŃSKA ARKADIA I TWARDA RZECZYWISTOŚĆ?
Peter Oliver Loew - 48
„NAJTRUDNIEJSZE NEGOCJACJE W MOIM ŻYCIU”. PARTNERSTWO GDAŃSKA I BREMY
Dominik Pick - 50

CZAS PRZESZŁY I ZAPRZESZŁY
POJMANIE JUGURTY
Stanisław Stabryła - 53

GRECKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ
POWSTANIE GREKÓW 1821–1829. PRZYCZYNY, POLITYKA, WOJNA
Artur Bojarski - 58

FRANCUSKI ŁĄCZNIK
NAPOLEON PRZED TRYBUNAŁEM KOBIET
Szymon Łucyk - 64

FILMOWE HISTORIE
WESOŁY ROGER ROMANA POLAŃSKIEGO
Piotr Korczyński - 66

RECENZJE
KANCLERZ I KRÓL
Dariusz Milewski - 69

KSIĄŻKI STARE I NOWE
ŚREDNIOWIECZE WYOBRAŻONE
Maciej Janowski - 70

DODATEK EDUKACYJNY PRZYGOTOWANY WSPÓLNIE Z NARODOW
U PROGU NIEPODLEGŁOŚCI: REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE GOSPODARKI ZIEM POLSKICH
Cecylia Leszczyńska - 73
W DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ
Cecylia Leszczyńska - 77


Kalendarium

13 czerwca 1906: w Krakowie powołano Akademicki Klub Footballowy, pierwszy klub piłkarski na terytorium obecnej Polski, przemianowany później na Klub Sportowy Cracovia.

Prenumerata  | Reklama  | Kontakt

Zamknij X

Błąd wczytywania.

Zamknij X