Gospodarka wojenna XX wiek
PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI I POCZ�TKI PA�STWA POLSKIEGO
Historia Polski i Brazylii
Polub nas na Facebook'u
ekiosk.pl

Mówią Wieki 7/2024

tylko
8.50 zł

DOSTʘPNE NA:
Win, iPad, Android

pobierz obrazy

Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej X - XII wieku

Cezary K. Święcicki

WYDAWNICTWO: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

CO ZA PIASTÓW PISANO

Praca, jak sugeruje tytuł, ma całościowo przedstawić zachowany dorobek wczesnośredniowiecznych  „pisarzy” związanych z dworem piastowskim. W tym celu Cezary K. Święcicki podzielił ją na trzy rozdziały, opisując kolejno piśmiennictwo X, XI i XII wieku (w osobnych podrozdziałach pojawiają się rozważania poświęcone Dagome iudex, twórczości Brunona z Kwerfurtu czy rękopisom benedyktynów lubińskich). Przy każdym opisywanym dziele  skrótowo przybliża życie i twórczość autora, a jeśli go nie znamy, hipotezy dotyczące autorstwa lub środowiska, w jakim przekaz powstał. Następnie zaś encyklopedycznie przedstawia źródło. Czwarty rozdział traktuje o epigrafice oraz kancelarii książęcej i dokumentach wczesnego średniowiecza. Generalnie mamy do czynienia z czymś w rodzaju vademecum.

 


Opis:

Wielka szkoda, że decydując się na taką formę, Święcicki nie dołączył, jak to jest w Słowniku starożytności słowiańskiej, na końcu podrozdziałów bibliografii problemu. Ta zawarta w przypisach nie jest pełna. Brakuje choćby tak podstawowej pracy jak Bizantyńsko-ruskie miniatury Kodeksu Gertrudy Małgorzaty Smorąg-Różyckiej z 2003 roku, zbierającej również literaturę rosyjskojęzyczną, która jest zupełnie nieznana autorowi omawianej książki.

Niemniej popularyzowanie badań nad piśmiennictwem wczesnośredniowiecznej Polski jest bardzo ważne i praca niewątpliwie będzie przydatnym skryptem dla studentów lub osób interesujących się tą problematyką.

 

 

Adrian Jusupović

 

Cezary K. Święcicki

Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej X - XII wieku

Warszawa 2010

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

 


dodano: 2011-12-14


Kalendarium

17 lipca 1762: Piotr III Fiodorowicz, od stycznia do lipca 1762 roku car rosyjski, zamordowany w wieku 34 lat.

Bieżący numer

10 lipiec 2024
nr 7 (780)

Prenumerata  | Reklama  | Kontakt

Zamknij X

Błąd wczytywania.

Zamknij X