Gospodarka wojenna XX wiek
PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI I POCZ�TKI PA�STWA POLSKIEGO
Historia Polski i Brazylii
Polub nas na Facebook'u
ekiosk.pl

Mówią Wieki 7/2024

tylko
8.50 zł

DOSTʘPNE NA:
Win, iPad, Android

pobierz obrazy

Ciechanów 1920

Lech Wyszczelski

Wydawnictwo: Bellona

Ciechanów to nieduże miasto położone w województwie mazowieckim nad Łydynią, znane z gotyckiego zamku książąt mazowieckich zbudowanego na przełomie XIV i XV wieku.

Czterokrotne walki o to miasto i ówczesny powiat ciechanowski w sierpniu 1920 roku podczas wojny polsko- -rosyjskiej są tematem najnowszej książki prof. Lecha Wyszczelskiego z bellonowskiej serii „Historyczne bitwy”


Opis:

Autor nie ogranicza się do przedstawienia walk o samo miasto i w jego okolicach, ale w przystępny sposób ukazuje zarys działań militarnych wojny polsko-rosyjskiej do lipca 1920 roku oraz zadania i stopień ich realizacji przez 5. Armię gen. ppor. Władysława Sikorskiego biorącą udział w tych walkach. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział przedstawiający okres bolszewickich rządów w mieście, który był czasem gwałtów, grabieży i morderstw oraz różnych postaw mieszkańców wobec agresora. Wyszczelski rozprawia się z mitami dotyczącymi walk o Ciechanów, szczególnie poddając krytyce okoliczności zniszczenia radiostacji rosyjskiej 4. Armii i wpływ tego wydarzenia na dalsze działania tego związku operacyjnego. Autor polemizuje również z tezą o nadzwyczajnej roli polskiego radiowywiadu w tej wojnie i krytykuje uznanie 15 sierpnia za jedno z najważniejszych świąt państwowych, ponieważ nie miało to uzasadnienia w wydarzeniach na froncie.

Ciekawym i przydatnym uzupełnieniem monografii są biogramy ważniejszych dowódców i wykaz skrótów występujących w tekście. Niestety, słabej jakości szkice nie pomogą zorientować się w różnych fazach walk o miasto. Zbędne wydają się również powtórzenia występujące w tej pracy. Mimo to książka Lecha Wyszczelskiego wypełnia lukę w historiografii i obok pozycji Nasielsk 1920


dodano: 2021-11-17


Kalendarium

14 lipca 1602: Jules Mazarin, francuski kardynał i polityk, w latach 1642-1661 pierwszy minister Ludwika XIII, a później Anny Austriaczki.

Bieżący numer

10 lipiec 2024
nr 7 (780)

Prenumerata  | Reklama  | Kontakt

Zamknij X

Błąd wczytywania.

Zamknij X