Gospodarka wojenna XX wiek
PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI I POCZ�TKI PA�STWA POLSKIEGO
Historia Polski i Brazylii
Polub nas na Facebook'u
ekiosk.pl

Mówią Wieki 9/2023

tylko
8.50 zł

DOSTʘPNE NA:
Win, iPad, Android

pobierz obrazy

Działalność norweskich armatorów w Gdańsku i Gdyni w latach 1919–1939

Jordan Siemianowski

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020

Najnowsza książka Jordana Siemianowskiego opisuje wyboiste próby zdobycia przyczółku w Drugiej Rzeczypospolitej przez norweskich armatorów. Norwegia posiadała wtedy jedną z największych flot handlowych świata, więc polskie sfery polityczno-biznesowe, chociażby łódzcy fabrykanci, były zainteresowane rozwojem współpracy gospodarczej. Niestety, próby wzmocnienia wzajemnej wymiany handlowej blokowały Niemcy oraz inne kraje zaangażowane na obszarze Morza Bałtyckiego. Oprócz tego starania Warszawy ograniczała infrastruktura odziedziczona po zaborcach, utrudniająca bez dodatkowych inwestycji szybki i masowy transport węgla ze Śląska do Gdyni.


Opis:

Autor w skrupulatny sposób, wykorzystując norweskie i polskie archiwalia, przedstawia m.in. świat wielkiej dyplomacji i walkę o rozwój Gdyni kosztem silnie związanego z Niemcami Gdańska. Stara się również w przekonujący sposób wyjaśnić przyczynę porażki norweskich armatorów w Polsce w okresie międzywojennym. Książce brakuje jednak szerszego tła ukazującego polityczno-gospodarczą scenę przedwojennej Norwegii. Jordan Siemianowski nie rozwinął też opisów postaci ważnych dla omawianych wydarzeń, np. wielokrotnego premiera Norwegii oraz czołowego polityka Johanna Ludwiga Mowinckela. Wielką zaletą omawianego wydawnictwa jest szata graficzna, zwłaszcza przejrzyste wykresy ułatwiające zrozumienie czytelnikowi zjawisk ekonomicznych. Również edycja i korekta tekstu stoją na wysokim poziomie. Działalność norweskich armatorów w Gdańsku i Gdyni w latach 1919–1939 to potrzebna i ciekawa monografia, rzucająca nowe światło na ekonomiczne podłoże relacji norwesko- -polskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego.


dodano: 2022-01-04


Kalendarium

3 października 1990: przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec nastąpiło na mocy porozumienia z 12 września 1990 roku (na tzw. konferencji dwa plus cztery), podpisanego przez NRD i RFN oraz Francję, Wielką Brytanię, USA i ZSRR

Bieżący numer

08 wrzesień 2023
nr 9 (770)

Prenumerata  | Reklama  | Kontakt

Zamknij X

Błąd wczytywania.

Zamknij X