Gospodarka wojenna XX wiek
PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI I POCZ�TKI PA�STWA POLSKIEGO
Historia Polski i Brazylii
Polub nas na Facebook'u
ekiosk.pl

Mówią Wieki 9/2023

tylko
8.50 zł

DOSTʘPNE NA:
Win, iPad, Android

pobierz obrazy

Rada Państwa w systemie organów władzy państwowej Polski Ludowej (1947 –1989)

Tomasz Sypniewski

WYDAWNICTWO: Dom Wydawniczy Duet

 

KOLEGIALNA GŁOWA PRL

Rada Państwa była nieodłącznym elementem systemu polityczno-ustrojowego PRL. Powołana do życia jeszcze w 1947 roku, funkcjonowała – z niewielkimi modyfikacjami – aż do 1989 roku. Jej dzieje i ewolucję przedstawia Tomasz Sypniewski.


Opis:

Mimo że była ciałem kolegialnym, kadencyjnym i pośrednio przedstawicielskim, a także podlegała Sejmowi, Rada Państwa odzwierciedlała istotę systemu politycznego PRL, w którym dominującą rolę odgrywała PZPR. Świadczy o tym podział stanowisk w radzie, a także rozszerzanie jej kompetencji kosztem parlamentu. Wielokrotnie (zwłaszcza w latach 1952 – 1956) przejmowała uprawnienia Sejmu w dziedzinie polityki zagranicznej i wewnętrznej. Ale najjaskrawszym przykładem naginania przez Radę Państwa Konstytucji PRL i uzurpowania sobie prerogatyw Sejmu było uchwalenie (a ściślej zatwierdzenie ex post) w grudniu 1981 roku dekretów o stanie wojennym.

Ważną kompetencją Rady Państwa były obsada i kontrola nad ważnymi instytucjami wymiaru sprawiedliwości i aparatu ścigania (Sąd Najwyższy, Prokuratura Generalna, Naczelna Rada Adwokacka), światem naukowym (nominacje profesorskie) i mediami i życiem kulturalnym (obsada Kolegium Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk). Nie trzeba dodawać, że mianowano z reguły kandydatów dyspozycyjnych politycznie.

Książka Tomasza Sypniewskiego to cenne studium historyczno-prawne jednej z najważniejszych instytucji PRL, pozwalające lepiej zrozumieć ­– nieznane dziś młodszemu pokoleniu – niuanse ówczesnego życia politycznego.           

Tomasz Bohun

 

Tomasz Sypniewski

Rada Państwa w systemie organów władzy państwowej Polski Ludowej (1947 –1989)

Dom Wydawniczy Duet

Toruń 2010


dodano: 2012-02-01


Kalendarium

3 października 1990: przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec nastąpiło na mocy porozumienia z 12 września 1990 roku (na tzw. konferencji dwa plus cztery), podpisanego przez NRD i RFN oraz Francję, Wielką Brytanię, USA i ZSRR

Bieżący numer

08 wrzesień 2023
nr 9 (770)

Prenumerata  | Reklama  | Kontakt

Zamknij X

Błąd wczytywania.

Zamknij X