Gospodarka wojenna XX wiek
PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI I POCZ�TKI PA�STWA POLSKIEGO
Historia Polski i Brazylii
Polub nas na Facebook'u
ekiosk.pl

Mówią Wieki 6/2024

tylko
8.50 zł

DOSTʘPNE NA:
Win, iPad, Android

pobierz obrazy

Bunt Krzysztofa Kosińskiego 1591–1593

Teodor Zagala

Powstania kozackie – tak jak, szerzej, dzieje ziem ruskich i Ukrainy w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów – budzą niesłabnące zainteresowanie zarówno nad Wisłą, jak i nad Dnieprem. Tym razem mamy coś naprawdę niezwykłego. Oto z inicjatywy poznańskich historyków postanowiono wprowadzić do obiegu naukowego prace doktorskie dotyczące ziem ukrainnych napisane na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym


Opis:

Inicjatywa jest godna pochwały, gdyż ratuje od zapomnienia (a może i od zniszczenia) dorobek naukowy jednego z prężniej działających uniwersytetów Drugiej RP. Wydał on tak znakomitych historyków, jak Ksawery Liske, Oswald Balzer, Władysław Semkowicz czy Mychajło Hruszewśkyj. Ich dzieła są dobrze znane. Gorzej jest z pracami młodszych badaczy, których prace doktorskie pozostały w aktach uczelni.

Jedną z nich jest Bunt Krzysztofa Kosińskiego Teodora Zagalaka. Jak wskazał wydawca, mimo wielu niedoskonałości pozostaje ona w zasadzie jedyną monografią na temat pierwszego powstania kozackiego. Było ono tytułową „konsekwencją wcześniejszych niekonsekwencji” władz polskich w polityce wobec Kozaków. Narracja jest poprawna, choć sama książka oczywiście nieco przestarzała. Sprawę ratuje obszerny wstęp, w którym wydawca omawia literaturę dotyczącą powstania Kosińskiego. Ułatwia to czytelnikowi zorientowanie się w problematyce i wyrobienie opinii o wartości samej książki. Mankamentem jest zbyt wierne trzymanie się języka oryginału, co prowadzi do licznych lapsusów i utrudnia odbiór. Wzbogacenie książki o anonimowe opracowanie kampanii beresteckiej 1651 roku nie było konieczne, zwłaszcza że nie zawiera żadnych nowości.

Inicjatywa jest jednak cenna, a wydawane w kolejnych tomach prace nie stanowią tylko ciekawostki spod znaku zabytku historycznego. Czy trwale zaistnieją we współczesnej historiografii, pokaże czas.


dodano: 2022-04-20


Kalendarium

21 czerwca 1621: w następstwie klęski w bitwie na Białej Górze i upadku antyhabsburskiego powstania w Pradze stracono 27 przedstawicieli husyckiej szlachty.

Bieżący numer

13 czerwiec 2024
nr 6 (779)

Prenumerata  | Reklama  | Kontakt

Zamknij X

Błąd wczytywania.

Zamknij X