Gospodarka wojenna XX wiek
PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI I POCZ�TKI PA�STWA POLSKIEGO
Historia Polski i Brazylii
Polub nas na Facebook'u
ekiosk.pl

Mówią Wieki 7/2024

tylko
8.50 zł

DOSTʘPNE NA:
Win, iPad, Android

pobierz obrazy

Z teki kapelana legionowego

Ks. Władysław Antosz

W połowie sierpnia 1939 roku ukazała się książka ks. Władysława Patrycego Antosza, w której zawarł on wspomnienia ze służby w Legionach, wzbogacona o jego okolicznościowe mowy wygłaszane w niepodległej Drugiej Rzeczypospolitej. Niedawno wydano jej reprint rozszerzony o teksty biograficzne autorstwa Karoliny Grodziskiej i Tomasza Pudłockiego.


Opis:

Władysław Antosz był zakonnikiem; dwukrotnie opuszczał swój klasztor, by pójść na wojnę – pierwszą, która przyniosła Polsce niepodległość, i drugą, która przyniosła sowieckie zniewolenie. Urodził się w 1882 roku we wsi Wysoka koło Łańcuta jako najstarsze z ośmiorga dzieci nauczyciela Jana Antosza i Marii Antoniny. Do zakonu reformatów wstąpił w wieku 16 lat. Pod koniec września 1914 roku został kapelanem 2. Pułku Piechoty. Został zapamiętany jako prawy i gorliwy kapłan, strasznie sympatyczny typ, dowcipny, aktywnie uczestniczący w legionowym życiu, ranny w walkach II Brygady pod Rafajłową.
Drugą wojnę światową Antosz przeżył internowany w jenieckim obozie w Egerze, gdzie spędził pięć lat. Jego niepokorny charakter ujawniał się także po wojnie, kiedy to m.in. wskutek konfliktu z prowincjałem reformatów został na pewien czas suspendowany. Zmarł w 1966 roku, uprzednio przygotowawszy swój nekrolog, w którym wspomniał o dziesięciu odznaczeniach państwowych, którymi był uhonorowany za działalność na polu walki, i podkreślił fakt, że był kapelanem II Brygady Karpackiej Legionów.
W poprzedzającym reprint artykule Karoliny Grodziskiej znajduje się rys biograficzny ks. Antosza wzbogacony o rodzinne przekazy dotyczące tej postaci, krewnego autorki. Natomiast Tomasz Pudłocki poza niekonwencjonalnym stylem życia zakonnika szczegółowo omówił jego szlak bojowy i frontowe przygody legionowego kapelana.

 

Ewa Danowska


dodano: 2022-07-23


Kalendarium

12 lipca 1872: Emil Hacha, czeski polityk i prawnik, w latach 1938-1945 prezydent Czechosłowacji, a następnie Protektoratu Czech i Moraw.

Bieżący numer

10 lipiec 2024
nr 7 (780)

Prenumerata  | Reklama  | Kontakt

Zamknij X

Błąd wczytywania.

Zamknij X