Gospodarka wojenna XX wiek
PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI I POCZ�TKI PA�STWA POLSKIEGO
Historia Polski i Brazylii
Polub nas na Facebook'u
ekiosk.pl

Mówią Wieki 3/2023

tylko
8.50 zł

DOSTʘPNE NA:
Win, iPad, Android

pobierz obrazy

Średniowiecze i pieniądze

Jacques Le Goff

Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”

 

Najnowsza książka wielkiego mediewisty francuskiego Jacquesa Le Goffa dotyczy niezbyt lubianej w Polsce historii gospodarczej. Myliłby się jednak ten, kto spodziewałby się znaleźć w tej pracy tabele i wykresy. Owszem, czytając esej Le Goffa, natkniemy się nieraz na ciekawe dane liczbowe ukazujące skalę obiegu pieniądza w Anglii, dochody papiestwa czy dług publiczny miast Niemiec i Hiszpanii.

 

 

 

 


Opis:

 

O GOSPODARCE INACZEJ

 

Francuski historyk, wierny przekonaniu o specyficznej mentalności średniowiecznego społeczeństwa, raz jeszcze zadał pytanie o stopień upieniężnienia i urynkowienia ówczesnej gospodarki. Niemało miejsca poświęcił także wpływowi długotrwałego rozwoju gospodarczego na świadomość i zachowania mieszkańców Europy Zachodniej w X – XV stuleciu.

 

Ten rozwój spowodował m.in. wzrost zamożności szerokich kręgów społeczeństw. Zyski inwestowano w nowe przedsięwzięcia handlowe, w tym handel morski, mimo że średniowieczny kupiec niczego się tak nie bał jak podróżowania morzem. Wzrost bogactwa, powszechny, ale przecież nierównomierny, przejawiał się także w większych wydatkach na luksus – wystawne uczty oraz drogie stroje i biżuterię.

 

Le Goff pokazuje, że przemiany gospodarki, standardów życia i obyczajów budziły również niechęć i opór. Królowie i rajcy miejscy zaczęli prawnie ograniczać luksusowe wydatki. Kościół katolicki kanonizował osoby, które porzuciły zawód kupca i rozdały majątki ubogim, by poświęcić się pobożnemu życiu. Potępiano pożyczanie pieniędzy na procent. Sformułowano ideę stabilnej, umiarkowanej ceny „sprawiedliwej”, by postawić tamę ludzkiej zachłanności i zmienności rynku.

 

Przeciwstawiając się rozpowszechnionej tezie o narodzinach gospodarki kapitalistycznej w średniowieczu, autor podkreśla wpływ kościelnej ideologii na życie ekonomiczne oraz trwałość archaicznego pojmowania transakcji handlowych jako wymiany darów. Poza tym zwraca uwagę na ułomności średniowiecznej ekonomiki – niedobór pieniądza i niepełną integrację rynków mimo rozkwitu gospodarczego i rozwoju kultury gospodarczej.

 

Nowa książka Le Goffa pokazuje więc problem ponadczasowy – konflikt i współistnienie starego z nowym. Dzięki temu staje się zaskakująco aktualna. Także dlatego powinni po nią sięgnąć nie tylko pasjonaci średniowiecza.

 

Grzegorz Myśliwski

 

Jacques Le Goff

Średniowiecze i pieniądze. Esej z antropologii historycznej

przeł. Bogdan Baran

Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”

Warszawa 2011 


dodano: 2012-07-01


Kalendarium

31 marca 1854: Komandor Matthew Perry, który dotarł do wybrzeży Japonii na czele amerykańskiej eskadry okrętów wojennych, wymusił na Japończykach otwarcie ich portów dla handlu ze Stanami Zjednoczonymi.

Bieżący numer

08 marzec 2023
nr 3 (764)

Prenumerata  | Reklama  | Kontakt

Zamknij X

Błąd wczytywania.

Zamknij X