Gospodarka wojenna XX wiek
PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI I POCZ�TKI PA�STWA POLSKIEGO
Historia Polski i Brazylii
Polub nas na Facebook'u
ekiosk.pl

Mówią Wieki 7/2024

tylko
8.50 zł

DOSTʘPNE NA:
Win, iPad, Android

pobierz obrazy

Średniowiecze i pieniądze

Jacques Le Goff

Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”

 

Najnowsza książka wielkiego mediewisty francuskiego Jacquesa Le Goffa dotyczy niezbyt lubianej w Polsce historii gospodarczej. Myliłby się jednak ten, kto spodziewałby się znaleźć w tej pracy tabele i wykresy. Owszem, czytając esej Le Goffa, natkniemy się nieraz na ciekawe dane liczbowe ukazujące skalę obiegu pieniądza w Anglii, dochody papiestwa czy dług publiczny miast Niemiec i Hiszpanii.

 

 

 

 


Opis:

 

O GOSPODARCE INACZEJ

 

Francuski historyk, wierny przekonaniu o specyficznej mentalności średniowiecznego społeczeństwa, raz jeszcze zadał pytanie o stopień upieniężnienia i urynkowienia ówczesnej gospodarki. Niemało miejsca poświęcił także wpływowi długotrwałego rozwoju gospodarczego na świadomość i zachowania mieszkańców Europy Zachodniej w X – XV stuleciu.

 

Ten rozwój spowodował m.in. wzrost zamożności szerokich kręgów społeczeństw. Zyski inwestowano w nowe przedsięwzięcia handlowe, w tym handel morski, mimo że średniowieczny kupiec niczego się tak nie bał jak podróżowania morzem. Wzrost bogactwa, powszechny, ale przecież nierównomierny, przejawiał się także w większych wydatkach na luksus – wystawne uczty oraz drogie stroje i biżuterię.

 

Le Goff pokazuje, że przemiany gospodarki, standardów życia i obyczajów budziły również niechęć i opór. Królowie i rajcy miejscy zaczęli prawnie ograniczać luksusowe wydatki. Kościół katolicki kanonizował osoby, które porzuciły zawód kupca i rozdały majątki ubogim, by poświęcić się pobożnemu życiu. Potępiano pożyczanie pieniędzy na procent. Sformułowano ideę stabilnej, umiarkowanej ceny „sprawiedliwej”, by postawić tamę ludzkiej zachłanności i zmienności rynku.

 

Przeciwstawiając się rozpowszechnionej tezie o narodzinach gospodarki kapitalistycznej w średniowieczu, autor podkreśla wpływ kościelnej ideologii na życie ekonomiczne oraz trwałość archaicznego pojmowania transakcji handlowych jako wymiany darów. Poza tym zwraca uwagę na ułomności średniowiecznej ekonomiki – niedobór pieniądza i niepełną integrację rynków mimo rozkwitu gospodarczego i rozwoju kultury gospodarczej.

 

Nowa książka Le Goffa pokazuje więc problem ponadczasowy – konflikt i współistnienie starego z nowym. Dzięki temu staje się zaskakująco aktualna. Także dlatego powinni po nią sięgnąć nie tylko pasjonaci średniowiecza.

 

Grzegorz Myśliwski

 

Jacques Le Goff

Średniowiecze i pieniądze. Esej z antropologii historycznej

przeł. Bogdan Baran

Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”

Warszawa 2011 


dodano: 2012-07-01


Kalendarium

14 lipca 1602: Jules Mazarin, francuski kardynał i polityk, w latach 1642-1661 pierwszy minister Ludwika XIII, a później Anny Austriaczki.

Bieżący numer

10 lipiec 2024
nr 7 (780)

Prenumerata  | Reklama  | Kontakt

Zamknij X

Błąd wczytywania.

Zamknij X