Gospodarka wojenna XX wiek
PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI I POCZ�TKI PA�STWA POLSKIEGO
Historia Polski i Brazylii
Polub nas na Facebook'u
Etapy Regulamin Klasyfikacja generalna Wyniki etapowe
ekiosk.pl

Mówią Wieki 7/2024

tylko
8.50 zł

DOSTʘPNE NA:
Win, iPad, Android

pobierz obrazy

REGULAMIN SZKOLNEJ LIGI HISTORYCZNEJ W EDYCJI 2015/2016

1. W Szkolnej Lidze Historycznej mogą brać udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Udział w konkursie jest dobrowolny.

2. W rozgrywkach mogą brać udział zespoły trzyosobowe (do trzech osób) plus nauczyciel opiekun. Ewentualne zmiany w składach zespołów muszą być zgłoszone i wyraźnie zaznaczone przy następnej odpowiedzi. Zabroniona jest wymiana wszystkich członków drużyny.

3. Zespoły zostaną podzielone na dwie osobno oceniane i klasyfikowane grupy: I − szkoły podstawowe, II – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

4. Odpowiedzi należy nadsyłać na adres korespondencyjny redakcji „Mówią wieki" z dopiskiem „Szkolna Liga Historyczna” bądź na adres poczty elektronicznej komisarza Szkolnej Ligi Historycznej kalwat@bellona.pl w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia drugiego miesiąca po ukazaniu się numeru „Mówią wieki” zawierającego pytania konkursowe, np. odpowiedzi na pytania z nr. 9/2015 (wrześniowego) należy nadesłać do 30 listopada 2015 roku, z nr. 10/2015 (październikowego) do 31 grudnia 2015 roku. Odpowiedzi każdorazowo muszą zawierać nazwiska członków drużyny i jej opiekuna oraz nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu.

5. Do konkursu drużyny mogą się zgłaszać do 30 listopada 2015 roku, tj. wraz z nadesłaniem pierwszej odpowiedzi. W numerze 6/2016 (czerwcowym) wyłonimy zwycięzcę tegorocznej edycji Szkolnej Ligi Historycznej. Wyniki każdej rundy będą ogłaszane na bieżąco w „Mówią wieki” oraz na stronie internetowej www.mowiawieki.pl.

6. Odpowiedzi będą oceniane przez redakcję „Mówią wieki” w skali od 1 do 20 punktów za każde z pytań. O pozycji w rankingu będzie decydować suma punktów.

7. Szkolna Liga Historyczna dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych składa się z sześciu rund. Zadania będą ogłaszane od września 2015 do lutego 2016 roku.

8. Redakcja zastrzega sobie możliwość ogłoszenia dodatkowych etapów, których punktacja może mieć wpływ na klasyfikację końcową lub też takie etapy będą przeprowadzone wedle oddzielnego scenariusza.

9. Uczniowie powinni wykonywać prace samodzielnie, rolą nauczyciela opiekuna jest koordynacja i udzielanie wskazówek.

10. Objętość prac pisemnych nie powinna przekraczać pięciu stron znormalizowanego wydruku (1800 znaków ze spacjami na stronę, czyli łącznie nie więcej niż 9 tys. znaków). W sytuacjach wyjątkowych, jeśli wymaga tego forma pracy, dopuszcza się nieznaczne przekroczenie lego limitu.

11. W kwestiach spornych i sytuacjach szczególnych nieujętych w regulaminie decydujący głos mają organizatorzy konkursu.

12. Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych. Dane przetwarzane będą celach korespondencji, ogłaszania wyników wraz z podaniem imion i nazwisk w Magazynie Historycznym „Mówią wieki” i na stornie internetowej Magazynu Historycznego „Mówią wieki”. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

13. Przystąpienie do Szkolnej Ligi Historycznej oznacza akceptację regulaminu konkursu.

 

NAGRODY:

1. Drużyny, które w końcowej klasyfikacji (po sześciu rundach) zajmą miejsca 1 – 3 otrzymają zestawy książkowo-multimedialne, roczną prenumeratę „Mówią wieki” (na rok 2016,  każdy z członków drużyny wraz z opiekunem) oraz pamiątkowe dyplomy.

2. Istnieje możliwość przyznawania nagród specjalnych za poszczególne etapy konkursu. Informacje o nich zostaną każdorazowo umieszczane na łamach Magazynu Historycznego „Mówią wieki”.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: „Mówią wieki", ul. Bema 87, 01-233 Warszawa z dopiskiem Szkolna Liga Historyczna lub na adres e-mail: kalwat@bellona.pl


Kalendarium

24 lipca 1802: Alexandre Dumas, powieściopisarz i dramaturg francuski (m.in. Trzej Muszkieterowie, Hrabia Monte Christo).

Bieżący numer

10 lipiec 2024
nr 7 (780)

Prenumerata  | Reklama  | Kontakt

Zamknij X

Błąd wczytywania.

Zamknij X