Gospodarka wojenna XX wiek
PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI I POCZ�TKI PA�STWA POLSKIEGO
Historia Polski i Brazylii
Polub nas na Facebook'u
Etapy Regulamin Klasyfikacja generalna Wyniki etapowe
ekiosk.pl

Mówią Wieki 6/2024

tylko
8.50 zł

DOSTʘPNE NA:
Win, iPad, Android

pobierz obrazy

Etapy:
Etap 1

Ważna informacja

Pierwszy etap naszego konkursu jest wyjątkowy. Oprócz tego, że punktacja po przeliczeniu zaliczana jest do klasyfikacji końcowej, rożni się nieco zasadami od tych podanych w regulaminie.

Zasady etapu pierwszego

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W każdej z tych kategorii uczestnicy startują w trzyosobowych zespołach badawczych, pod opieką osoby pełnoletniej (np. nauczyciela).

 

Jak zgłosić swój udział w konkursie?

Należy zapoznać się z Regulaminem konkursu, założyć blog, a następnie w terminie do 10 listopada 2015 roku opiekun zespołu musi wypełnić internetowy formularz rejestracyjny, zawierającej następujące informacje: tytuł i adres opublikowanego bloga lub wideobloga oraz dane członków zespołu badawczego: imiona i nazwiska, informacje o klasie i szkole, do których uczęszczają̨, oraz imię̨, nazwisko, telefon i e-mail opiekuna zespołu.

Regulamin i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej http://wilanow-palac.pl/kobiety_baroku_konkurs.html. Również do 10listopada 2015 roku należy przesłać wydrukowane i podpisane dokumenty: formularz zgłoszeniowy, zawierający dane autorów pracy i link do opublikowanego bloga, oraz oświadczenia o prawach autorskich i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty te należy przesłać pocztą na adres: Dział Edukacji, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 Warszawa z dopiskiem „Kobiety baroku”. Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej konkursu.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi do 1 grudnia 2015 roku. Nagrodami będą piękne książki i inne wydawnictwa historyczne Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz bilety wstępu do muzeum dla laureatów konkursu. Informacja o konkursie i nagrodzonych uczestnikach pojawi się na stronie internetowej muzeumoraz łamach Magazynu Historycznego „Mówią wieki”.

 

Kontakt: kobietybaroku@muzeum-wilanow.pl lub kalwat@bellona.pl

Informacje: http://wilanow-palac.pl/kobiety_baroku_konkurs.html oraz www.mowiawieki.pl

Organizatorzy konkursu: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Magazyn Historyczny„Mówią wieki”

 

Wojciech Kalwat, komisarz Szkolnej Ligi Historycznej

 

Zadanie nr 1

Odszukajcie w lokalnych źródłach historycznych (bibliotece, archiwum miejskim, księgach parafialnych) interesującą postać kobiecą z epoki baroku, która pozytywnie zapisała się w lokalnej historii – najlepiej tej najbliższej. Poznajcie jej zainteresowania i dokonania, zwróćcie też uwagę na warunki jej życia – społeczne, rodzinne, materialne itp. Sięgnijcie po opisy obyczajowości epoki baroku − szczególną uwagę zwróćcie na ówczesne poglądy na społeczną rolę kobiety − i pomyślcie, jak wpływały one na życie waszej bohaterki. Zastanówcie się, jakie znaczenie miała jej działalność, jak zapisała się w pamięci współczesnych i potomnych, czy coś z jej dzieła przetrwało do dziś. Spróbujcie odszukać i sfotografować pamiątki materialne i miejsca wiążące się z tą osobą.

Swoje poszukiwania i ich efekty przedstawcie w formie opublikowanego w internecie bloga lub wideobloga. Pomocą mogą służyć wam liczne artykuły popularnonaukowe dostępne w kompendium wiedzy na wortalu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w dziale „Pasaż Wiedzy” oraz inne umieszczone tam materiały edukacyjne: www.wilanow-palac.pl, a także liczne, archiwalne artykuły publikowane na łamach „Mówią wieki”.


Kalendarium

17 czerwca 1991: Premier RP Jan Krzysztof Bielecki i kanclerz Niemiec Helmut Kohl podpisali w Bonn polsko-niemiecki traktat o współpracy i dobrym sąsiedztwie

Bieżący numer

13 czerwiec 2024
nr 6 (779)

Prenumerata  | Reklama  | Kontakt

Zamknij X

Błąd wczytywania.

Zamknij X